Αναρτήσεις

...ο Τράγος και το Τραγάκη!

Στο φως για στο σκοτάδι;

Στο κέντρο και ... πίσω!

Περιμένοντας...

Πρωινό δίδυμο...

"Τι βλέπει ο τραπεζίτης απ' την αυλή του..."

Maltese

Δραπετσώνα

Κενά...

Πίσω και πάνω από την Πλατεία...

Της Υπηρεσίας...

Σκίαση!

...χειμώνας έρχεται!